ابن حزم الأندلسي

İbn Hazm | Güvercin Gerdanlığı – Aşkın ve Âşıkların Hâlleri Üzerine

Arka kapaktan: “…halife saraylarının halıları üzerinde yürüdüm, sultanların meclislerinde hazır bulundum; ama sevgilinin sevgiliye olan görkeminden daha görkemli bir şey görmedim. Prensleri mağlup eden fatihlerin zaferini, vezirlerin nüfuzunu, mevkilerinin keyfini süren devlet ricalini gördüm; ama sevgilisinin gönlüne sahip olduğundan, onun… Read More ›